Lees pagina voor

Woningbouw Deest Zuid

Een belangrijke opdracht voor de gemeente Druten is sneller meer nieuwe woningen bouwen. In de gemeente Druten komen bijna 1.000 nieuwe woningen. Ook in Deest komen nieuwe woningen. Door meer nieuwe woningen te bouwen, willen we ervoor zorgen dat Deest goed leefbaar blijft. Op deze manier hoeven jongeren en ouderen Deest niet te verlaten omdat er geen geschikte of betaalbare woningen zijn. En we trekken nieuwe inwoners aan. Dat is goed voor de diversiteit en samenstelling van Deest.

De nieuwe woningen in Deest zijn klaar voor de toekomst. We bouwen duurzame huizen die passen bij Deest. Bijvoorbeeld woningen voor starters, woningen waarmee ouderen langer thuis kunnen blijven wonen en fijne gezinswoningen. Ook zorgen we voor een fijne en mooie omgeving om te wonen. Dat is fijn voor nieuwe inwoners van Deest én voor iedereen die nu in Deest woont. Voor Deest Zuid werkten we aan een gebieds- en ontwikkelvisie.

Bekijk de Gebiedsvisie Deest Zuid (PDF, 7.2 MB)

Gebiedsvisie Deest Zuid

In 2021 werkten we samen aan een nieuwe gebieds- en ontwikkelvisie voor Deest Zuid. Bijna 100 Deestenaren dachten op verschillende momenten mee. Dank u wel! De visie geeft een beeld voor de toekomst van Deest Zuid op de lange termijn. In de visie hebben water, groen en veel ruimte voor spontane ontmoetingen een belangrijke plek. Een wens van veel Deestenaren.

Op 13 januari 2022 besprak de gemeenteraad de gebiedsvisie bij het rondetafelgesprek.

Op 27 januari 2022 stelde de raad de gebiedsvisie vast. De gebiedsvisie is nog geen concreet plan. Nu de raad akkoord is en geld beschikbaar stelt voor de voorbereidingen, werken we de visie uit in een concreet plan. We starten dan de onderzoeken die nodig zijn en de procedure voor het bestemmingsplan. In deze fase zal ook blijken of we inderdaad met de verschillende grondeigenaren tot uitvoering van het plan kunnen komen.

Meer nieuwe woningen

Op de planning van De Gaarden Fase 2 staan op dit moment 40 woningen. De stukken grond rond het project bieden ook mogelijkheden voor nieuwe woningen. Meer bouwen is een kans voor een betere leefbaarheid in Deest. We maken daarom een ontwikkelingsvisie voor woningbouw op de lange termijn. De komende 10 jaar en daarna. We geven aan wanneer en hoe we kunnen bouwen op de verschillende stukken grond. De stukken grond zijn nu voor een groot deel nog agrarisch. Na de omgevingsvisie moeten we daarom eerst een procedure starten voor het aanpassen van het bestemmingsplan. Hier is nog veel onderzoek voor nodig.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws en de nieuwste activiteiten?