Lees pagina voor

Leefbaarheid Wilgenland

We zien dat de leefbaarheid in Deest in het gedrang komt. Inwoners zijn steeds ouder en voorzieningen zoals een supermarkt verdwijnen. Ook nemen de sociale problemen in een wijk als Wilgenland toe. Inwoners van Deest hebben ook zorgen over de steeds slechtere staat de wijk Wilgenland. Woningcorporatie Woonwaarts maakte eerder al samen met inwoners een visie voor de toekomst van Deest. Samen met Woonwaarts gaan we nu aan de slag in Wilgenland. Dat doen we op 3 manieren.

Definitief Ontwerp openbare ruimte

Het Definitieve Ontwerp voor de openbare ruimte in Wilgenland kunt u hieronder bekijken. Heeft u nog opmerkingen of vragen over het ontwerp? Geef ze voor woensdag 8 maart door aan een van de leden uit de projectgroep. Op woensdag 8 maart komt de projectgroep weer bij elkaar om de laatste opmerkingen te bespreken.

Tekening blad 1 (PDF, 1.3 MB)
Tekening blad 2 (PDF, 1.0 MB)
Tekening blad 3 (PDF, 472.9 kB)
Tekening doorsnede (PDF, 2.1 MB)

Contactgegevens projectgroep

• Gerry van Dinteren, Elzenstraat 10, vandinterencor@gmail.com
• Tanja Janssen, Wilgenstraat 22, tjanssen67@gmail.com
• Berry van den Broek, Schoolweg 22, berryvandenbroek81@gmail.com
• Jos Schiks, Wilgenstraat 25, j.schiks@outlook.com
• Michel Nauta, Wilgenstraat 2, natuamichel@gmail.com
• Leon Vendrig, Elzenstraat 15, leon.vendrig@outlook.com
• Ilse van Toor, Elzenstraat 30, ilsevantoor@live.nl
• Jos Verwaayen, Jan van Weliestraat 38, josverwaayen@gmail.com
• Kim de Waal, Iepenstraat 5, k_dewaal@hotmail.com

De route naar het Definitief Ontwerp openbare ruimte

Vorig jaar konden de bewoners van Wilgenland meedenken over het nieuwe ontwerp voor de openbare ruimte. Dit kon digitaal en tijdens een aantal bijeenkomsten die we organiseerden. We hebben de reacties van u als bewoner zoveel mogelijk meegenomen. In de Projectgroep Wilgenland en het Voorlopig Ontwerp voor de wijk. Bureau Kragen maakte een Definitief Ontwerp. Voor de Schoolweg werkten we aan ideeën om de voortuinen beter te betrekken bij de openbare ruimte. De verschillende ontwerpen bespraken we met de inwoners van de Schoolweg. In november 2022 ook nog een paar proefsleuven gegraven. Dat hebben we gedaan om te kijken of alles binnen het ontwerp ook echt kan. Dat deden we in de Teijssenstraat, Elzenstraat en Iepenstraat. Zo onderzochten we waar en hoe diep kabels en leidingen liggen.

Meer groen en minder stenen

Bewoners van Wilgenland willen graag:

  • meer groen
  • meer biodiversiteit
  • minder stenen
  • meer ruimte voor spelen en parkeren in de wijk

Door het meedoen aan het tv-programma de Groenste Straat van Gelderland (Deze link gaat naar een externe website) ziet Wilgenland er al een stukje groener uit. Daar laten we het niet bij. We gaan aan de slag met de openbare ruimte in de hele wijk. In de Schoolweg onderzochten we zelfs of we hier mogelijk ook de ruimte van voortuinen kunnen gebruiken. Dat deden we omdat de openbare ruimte in Wilgenland niet groot genoeg is voor de wensen.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws en de nieuwste activiteiten?