U heeft er misschien al iets over gehoord. In de toekomst gebruiken we geen gas meer voor de verwarming, het koken en warm water. Het doel is om uiterlijk in 2050 aardgasvrij te zijn. Dat klinkt misschien ver weg, maar die tijd is hard nodig om naar nieuwe oplossingen te zoeken. En onze woningen en bedrijven klaar te maken voor een aardgasvrije toekomst. 

Onderzoek naar duurzame verwarming van Deest

De gemeente Druten onderzoek samen met partner 'Buurtwarmte' de mogelijkheden voor duurzame verwarming in Deest. We vinden het belangrijk om dit samen met u als inwoner van Deest te doen. We verwachten dat we samen goede ideeën voor warmtevoorzieningen vinden die passen bij Deest en bij wat u belangrijk vindt. 

Doe de gratis huisscan

Informatie over uw woning is onmisbaar voor de uitvoering van het onderzoek naar een duurzame verwarming van Deest. Daarbij is het belangrijk dat wij de juiste en meest actuele informatie over uw woning hebben.

Doe daarom de gratis huisscan. Ontdek binnen 5 minuten of uw woning er klaar voor is! 
Goed voor het milieu, goed voor Deest en goed voor uw portemonnee. 

Ga naar de gratis huisscan

Met die informatie maken we een buurtplan. We maken ook een op maat gemaakt adviesrapport over uw woning. Zo weet u precies hoe het staat met het verduurzamen van uw woning en welke stappen u nog kunt zetten. Alleen samen maken we Deest aardgasvrij. 

Vragen over dit project? 

Misschien staat het antwoord op uw vraag al hieronder. Voor informatie en vragen over dit project mailt u naar warmtedeest@drutenwijchen.nl

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws en de nieuwste activiteiten? 

Terug naar het overzicht.

 

Resultaten vragenlijst

Samen met het Transitieteam en partner ‘Buurtwarmte’ hebben we een vragenlijst gemaakt om bij alle inwoners van Deest ideeën, zorgen, vragen en meningen over dit onderwerp op te halen. Wij hebben 124 ingevulde vragenlijsten ontvangen. Hartelijk dank daarvoor!  

Van het aardgas af: hoe ga ik dat betalen?

Uit de ingevulde vragenlijsten blijkt dat u bezorgd bent over de kosten. De eenmalige kosten voor de aanschaf en installatie van een nieuw systeem en de maandelijkse kosten. Want hoe ga je dat betalen? Zelf kunnen kiezen voor een systeem vindt u wel belangrijk. Ondanks het feit dat dat waarschijnlijk meer geld kost. Want als je met veel mensen hetzelfde systeem kiest, is dat een stuk goedkoper. Nu we dit weten, is het van nog groter belang dat u de huisscan invult. We kunnen dan een op maat gemaakt adviesrapport over uw woning maken. En met alle informatie maken we een buurtplan. Ga daarom snel naar www.warmtedeest.nl en vul de gratis huisscan in.

Eerst energie besparen

Wat u betreft is de eerste stap in de verduurzaming meer energie te besparen. Dat betekent woningen isoleren en zonnepanelen op daken leggen. Op die manier gaan de stookkosten omlaag en maak je meer gebruik van zonne-energie. Een volgende stap kan zijn om een warmteoplossing te kiezen die het gebruik van aardgas sterk terugdringt, maar niet helemaal vervangt. Het Transitieteam gaat die optie onderzoeken en vergelijken met opties die wel helemaal aardgasvrij zijn.

Ik wil meedenken

De invullers van de vragenlijst vinden het belangrijk om invloed te hebben op de planvorming en besluitvorming over een duurzame warmtevoorziening in Deest. Met de vragenlijst hebben we daarin voor een deel al voorzien. Het Transitieteam blijft zoeken naar mogelijkheden om, ondanks de beperkingen die Corona met zich meebrengt, u zo goed mogelijk te betrekken bij het onderzoek. Heeft u interesse om lid te worden van het Transitieteam of om op een andere manier mee te denken? Stuurt u dan een e-mail naar warmtedeest@drutenwijchen.nl

Het Transitieteam

We hebben een Transitieteam opgericht om naast het onderzoek naar de technische mogelijkheden, de wensen van de inwoners van Deest in beeld te krijgen. Zij vormen een klankbord, denken mee over oplossingen en helpen om aan inwoners duidelijk te maken wat we onderzoeken. Het Transitieteam komt elke 4 weken (digitaal) bij elkaar. Dit team bestaat uit inwoners van Deest en de experts van Energie Samen, Nevision en de gemeente. Heeft u interesse om lid te worden van het Transitieteam of om mee te denken? Stuurt u dan een e-mail naar warmtedeest@drutenwijchen.nl  

Startbijeenkomst terugkijken

Op 29 Oktober 2020 organiseerden we een startbijeenkomst voor het project. Tijdens deze bijeenkomst legden we het doel van het onderzoek uit en kreeg u de kans om te reageren of vragen te stellen.

Heeft u deze bijeenkomst gemist? Kijk dan de opname van de avond terug.

Video bijeenkomst duurzame warmte Deest

Handige websites en tips voor energie besparen

Op de website van Milieucentraal en Loket Duurzaam Wonen Plus vindt u meer informatie en tips voor het besparen van energie. U kunt ook een afspraak maken met het Loket Duurzaam Wonen Plus.

Veelgestelde vragen

Waarom gaan we van het aardgas af?

Bij het verbranden van aardgas komt CO₂ vrij. Dat draagt bij aan de klimaatverandering. Nederland heeft beloofd, door het ondertekenen van het Klimaatakkoord van Parijs, om de CO₂-uitstoot te verlagen. Daarnaast hebben de aardbevingen in Groningen ervoor gezorgd dat we versneld stoppen met het gebruik van aardgas.

Hoe gaan we van het aardgas af?

We weten nu nog niet hoe we in Deest onze woningen aardgasvrij gaan maken. Dat is ook een hele grote verandering. Wij maken daar samen met energieleveranciers, netbeheerders, woningcorporatie, inwoners en bedrijven een plan voor. De komende maanden onderzoeken we welke logische en betaalbare alternatieven er mogelijk zijn voor onze gemeente. 

Ieder dorp en soms zelfs iedere wijk is anders. Daarom kan het zijn dat er voor ieder dorp een andere aanpak nodig is. Samen kijken we wat de beste oplossing is voor ieder dorp. En kijken we wanneer het een goed moment is om te starten met deze veranderingen. Dit zijn lange projecten en we verwachten niet eerder dan in 2030 te beginnen.

Wat kunt u al doen?

Het is nu al mogelijk om uw woning voor te bereiden op een aardgasvrije toekomst. Het goed isoleren van de woning is bijvoorbeeld altijd een goede eerste stap. Hoe beter de woning is geïsoleerd, hoe minder energie er nodig is om de woning te verwarmen.

Duurzame verwarming van Deest in 2035

Dit artikel stond eerder in de april editie van Deest Nieuws.

Het is 8 april 2035. Het Transitieteam Warmte Deest is in ’t Trefpunt. Vanavond vieren we daar samen met inwoners van Deest het resultaat van Warmte Deest. De gemeente Druten startte dit project in het jaar 2020. In deze periode was klimaatverandering voor iedereen zichtbaar en voelbaar. Er gold een internationale afspraak: de temperatuur op aarde mocht maximaal 1,5 graad stijgen. 

Klimaatakkoord

Nederland ondertekende het Klimaatakkoord. Hoe dit er in de praktijk uit zou zien wist toen nog niemand. Overheden, bedrijven en inwoners dachten hier over na. Ook in Deest. De woningen in de wijk Wilgenland waren toen nog niet gerenoveerd. En het zonnepark op de Uivermeertjes was er nog niet.

In 2020 ging alle aandacht uit naar de coronapandemie. Deze legde het sociale leven in heel Nederland stil. Ook in het levendige Deest. Er kwamen maar weinig belangstellenden naar de startbijeenkomst van Warmte Deest in ’t Trefpunt. Ook de online streaming trok niet veel bezoekers.  

Verkenning van een aardgasvrije warmtevoorziening

Gelukkig meldden zich 4 inwoners aan voor het Transitieteam. Zij gingen met hulp van de gemeente en adviseurs aan de slag. Ze onderzochten de mogelijkheden van een aardgasvrije warmtevoorziening in Deest. Ze wilden hier meer inwoners van Deest bij betrekken. Een van de adviseurs maakte hier een mooi online platform voor: www.warmtedeest.nl De gemeente nodigde bewoners uit om met dit platform een gratis huisscan in te vullen. Er kwam informatie in een flyer, op sociale media en berichten in Deest Nieuws. Ook hield ze een enquête om de wensen en ideeën van Deestenaren over de warmtetransitie te peilen. Veel mensen deden hier aan mee. Zo begon stapje voor stapje het onderwerp in het dorp te leven. 

Zoektocht naar de beste aanpak

Het Transitieteam zocht naar een duurzame en betaalbare warmtevoorziening. Het vertrouwde aardgas was makkelijk en goedkoop. Verschillende oplossingen kwamen langs. De transitie werd duurder als iedereen zijn eigen maatregelen nam. Dit zou ook meer risico’s met zich meebrengen. Uiteindelijk bleek een gezamenlijke aanpak het voordeligst.

Plan voor financiering

De gemeente bekeek hoe de duurzame warmtevoorziening voor heel Deest betaald kon worden. Niet iedereen had de mogelijkheid om te investeren in duurzaamheid. Toen haakten inwoners aan die ervaring hadden met projectontwikkeling en financiering. Aan het einde van 2021 kwamen zij met een mooi plan voor het aardgas vrij maken van Deest.

Ondertekening

Het hele dorp werd wakker geschud. De leefbaarheid van Deest moest beter. Het plan werd steeds mooier en concreter. In de loop van 2022 kwam er meer steun en ook geld om het uit te werken. Uiteindelijk werd het plan in 2026 ondertekend. Dat was een feestelijk moment! Tussen 2027 tot 2034 werd het plan uitgevoerd. Deest stond er beter bij dan ooit.

Vandaag, op 8 april 2035, vinden alle inwoners het dorp aantrekkelijker dan 15 jaar terug. Iedereen in Deest zit er nu, zonder aardgas, warmpjes bij. Het Transitieteam en de inwoners bedanken elkaar voor alle inzet voor hun mooie dorp.